مرور برچسب

اتوبوس های شهری

بی‌کارت اتوبوس، ۱۰۰۰تومان بپردازید!

عبدالهادی‌طاهری به ما گفت: این کار جهت فرهنگ‌سازی در حال انجام است تا مردم برای استفاده از اتوبوس کارت تهیه کنند و یا از کارت یک نفر دیگر استفاده کنند. متاسفانه بسیاری از مردم علارغم…
ادامه مطلب ...

یک سوم اتوبوس‌های شهرداری کرمان از رده خارج هستند

از مهم‌ترین بحث‌های مطرح شده که به نتیجه‌ای هم نرسید، موضوع قرارداد با شرکت گارنو، مشاور شهرداری کرمان در پروژه‌های شهری بود. محمد جواد کامیاب، رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل در این…
ادامه مطلب ...