مرور برچسب

احمد شاکر اردکانی

برداشت پسته در کشور ۳۰درصد رشد خواهد داشت

به نقل از ایرنا ـ امان الله جوانشاه گفت که برخی مواقع عواملی مانند سرمازدگی، گرمازدگی، توفان و دیگر عوامل موجب کاهش محصول پسته می شود که امسال کمتر شاهد این عوامل بودیم. وی یکی از آفات…
ادامه مطلب ...