مرور برچسب

اداره فرهنگ و ارشاد کرمان

کرمانی‌ها در جایگاه اول جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خبر داد: استان کرمان در جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب در جایگاه اول و در طرح باشگاه‌های کتابخوانی کودک و نوجوان در جایگاه سوم کشور قرار دارد.
ادامه مطلب ...