مرور برچسب

اداره پیوند و فراهم‌آوری اعضا دانشگاه علوم پزشکی

۱۰۰۰پیوند کلیه در کرمان انجام شده است

راضیه زنگی آبادی_ کرمان نو 10 خرداد بود که معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خبر از انتظار 25 هزار بیمار در کشور برای پیوند کلیه، کبد، قلب و مغز استخوان داد. این طور که ایسنا نوشته…
ادامه مطلب ...