مرور برچسب

اداره کل استاندارد کرمان

مدیر کل اداره استاندارد کرمان به خراسان شمالی می رود

وی پیش از این کارمند وزارت کشور بود که به اداره کل استاندارد کرمان مامور شد. بیگ زاده از این پس جای خود را به اسماعیل عاقلی مدیر کل حال حاضر اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان می دهد.…
ادامه مطلب ...