مرور برچسب

اشتغالزایی صنایع

صنعتی شدن کرمان به امید افزایش شغل؛ خیال یا واقعیت؟

برای بررسی این موضوع باید بدانیم که نرخ بیکاری در استان کرمان چقدر است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در سال 96 در استان کرمان 11.5 درصد بوده است این در حالی است که 16 استان…
ادامه مطلب ...