مرور برچسب

اصلاح‌طلبان

اصلاح‌طلبان با مردم صادق‌ترند

قائم مقام جمعیت توسعه و آزادی استان کرمان (تاک) گفت: هم اصولگرایان و هم اصلاح‌طلبان در افکار عمومی دچار افت هستند و من معتقدم اگر همین امروز نظرسنجی شود وضع اصلاح‌طلبان بهتر از…
ادامه مطلب ...