مرور برچسب

اعمال محدودیت جدید

کرمان در لیست استان‌های اعمال محدودیت‌های کرونایی

معاون کل وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فهرست ۱۳ استانی که در آنها محدودیت‌های جدید کرونایی اعمال خواهد شد را اعلام کرده و گفت: استانداران هر استان می‌توانند نسبت به اعمال محدودیت‌های…
ادامه مطلب ...