مرور برچسب

افزاش آمار فوتی کرونا

بسته خبری ۲۰:۲۰ پنجشنبه ۲۳ مرداد ۹۹

در این بسته خبری، از افزایش فوتی های کرونا تا آغاز طرح توزیع ماسک ارزان قیمت در کرمان می‌شنوید. اخبار شبانگاهی «کرمان نو» را ساعت ۲۰:۲۰ دقیقه هر شب در شناسه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی…
ادامه مطلب ...

بسته خبری ۲۰:۲۰ چهارشنبه ۱۵ مرداد ۹۹

در این بسته خبری، از افزایش فوتی های کرونا تا انتقاد استاندار کرمان از کاهش شدید صادرات پسته می‌شنوید. اخبار شبانگاهی «کرمان نو» را ساعت ۲۰:۲۰ دقیقه هر شب در شناسه‌های ما در شبکه‌های…
ادامه مطلب ...

بسته خبری ۲۰:۲۰ سه شنبه ۱۴ مرداد ۹۹

در این بسته خبری ، از افزایش فوتی های کرونا تا صدور ۴۰۰ حکم تخریب در حاشیه شهر کرمان می‌شنوید. اخبار شبانگاهی «کرمان نو» را ساعت ۲۰:۲۰ دقیقه هر شب در شناسه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی…
ادامه مطلب ...

بسته خبری ۲۰:۲۰ سه شنبه ۲۴ تیر ۹۹

در این بسته خبری، از ثبت رکورد جدید تعداد فوت روزانه کرونا تا قرمز بودن وضعیت آب ۱۳ شهر استان، می‌شنوید. اخبار شبانگاهی «کرمان نو» را ساعت ۲۰:۲۰ دقیقه هر شب در شناسه‌های ما در شبکه‌های…
ادامه مطلب ...