مرور برچسب

افزایش خیانت توسط زنان

«کرمان‌نو» خیانت در روابط زناشویی را بررسی می‌کند|آیا [خیانت زنانه] می‌شود

خیانت یکی از آسیب های روابط زناشویی به شمار میرود که توسط مرد اتفاق می افتد و زن نیز مجبور به تطابق با وضعیت پیش آمده بود.اما اخیرا به نظر می رسد خیانت توسط زنان رو به افزایش است.در این…
ادامه مطلب ...