مرور برچسب

الله توکلی

تلاش برای ثبت راور به عنوان شهر جهانی فرش

الله توکلی رییس کمیسیون قالی و صنایع دستی اتاق بازرگانی استان گفت که برای ثبت جهانی راور به عنوان شهر جهانی فرش مکاتباتی انجام شده است. توکلی افزود که تولیدکنندگان فرش به دلیل مالیات…
ادامه مطلب ...