مرور برچسب

امید سلاجفه

الزام دانش‌آموزان برای بردن بطری نفت در مدرسه‌ جبالبارز صحت ندارد

کانال‌های تلگرامی متعددی عکسی را مبنی بر مدعی شدن والدین دانش‌آموزی در منطقه جنوب استان از الزام دانش‌آموزان مدرسه ابتدایی ‌«محمد (ص)» جبالبارز جیرفت برای بردن بطری‌های نفت جهت…
ادامه مطلب ...