مرور برچسب

امین باقری فرماندار ریگان

آغاز عملیات اجرایی قطعه دوم محور ریگان به جاسک

امین باقری تصریح کرد: محور ریگان جاسک به طول بیش از ۴۰۰ کیلومتر است که ۷۴ کیلومتر از این محور در حوزه ریگان قرار دارد. وی بیان کرد: این محور در ریگان قطعه آن توسط یک شرکت در حال انجام…
ادامه مطلب ...