مرور برچسب

انبار نفت کهنوج

جنجال بر سر انتقال انبار نفت کهنوج

الهام پی پر/ در چند سال گذشته تعدادی مخزن در شرکت نفت کهنوج به منظور برپایی انبار اضطراری سوخت جنوب استان کرمان در این شهرستان ایجاد شد که تا مرداد ماه سال جاری حدود 85درصد رشد فیزیکی…
ادامه مطلب ...