مرور برچسب

انجمن خرما

مشکلات خرماداران در نشستی در «بم» بررسی شد

در اين جلسه يوسف سجادي رئيس انجمن خرماي شرق استان اعلام کرد که اولين جلسه اين انجمن برگزار و عضوگيري بعمل آمده و هدف اين انجمن شركت در نمايشگاه ها و تورهاي خارجي مربوط به خرما و برگزاري…
ادامه مطلب ...