مرور برچسب

انسداد راه های روستایی

۱۵ نفر در مراکز درمانی این شهرستان بر اثر گرد و غبار شدید بستری شدند

امین باقری با اشاره به اینکه گرد و غبار شدید از حوالی صبح در این شهرستان تشدید یافته است، افزود: میزان علظت گرد و غبار در شهرستان ریگان 10 برابر حد مجاز اعلام شده است. آنطور که فارس…
ادامه مطلب ...