مرور برچسب

اکو کمپ کویر لوت

نبود هتل مناسب، پاشنه آشیل گردشگری کرمان

درحالی‌که تاریخ و طبیعت نقش خود را در پیشبرد گردشگری کرمان ایفا کرده‌اند، بی‌توجهی و نداشتن برنامه‌ای مشخص برای توسعه این صنعت در کرمان به چشم می آید. این موضوع را می‌توان از اظهارات…
ادامه مطلب ...