مرور برچسب

ایوو فریسن نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان

۱۸۰ میلیارد تومان هزینه سالانه آموزش کودکان مهاجر

محمدجواد فدائی اظهار کرد: جمعیت قابل توجهی معادل 300 هزار نفر از مهاجران افغان در استان کرمان حضور دارند. وی تصریح کرد: میزان کمک‌های کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان…
ادامه مطلب ...