مرور برچسب

بازرسی استان کرمان

عملکرد غیرقابل قبول دستگاه های اجرایی در مواجه با سیل امسال کرمان

مدیرکل بازرسی استان کرمان گفت: در پی وقوع سیل ابتدای سال جاری، بررسی هایی صورت گرفت که مشخص شد ایرادهای اساسی در عملکرد دستگاه ها وجود داشته و کوتاهی های زیادی صورت گرفته است. احمد…
ادامه مطلب ...