مرور برچسب

بخشداری بخش مرکزی کهنوج

توقف دوساله آسفالت راه های روستایی کهنوج

از سال 1327 که اولین برنامه توسعه روستایی کشور تدوین شد، تلاش‌های پراکنده‌ای برای توسعه این مناطق کلید خورد و این امر در تدوین برنامه‌های عمرانی کشور تا حدودی مورد توجه قرار گرفته، اما…
ادامه مطلب ...