مرور برچسب

بهداشت روان

آمادگی دانشگاه علوم پزشکی جهت آموزش های حوزه بهداشت روانی

موسی دریجانی با اشاره به فضای مجازی می گوید آسیبهای این فضا سبب متلاشی شدن خانواده ها شده که باید با برنامه ریزی این معضلات را از بین برد او افزود موازی کاری از عوامل عدم تحقق مقابله با…
ادامه مطلب ...