مرور برچسب

بیمارستان پاستور بم

در شرایط بحرانی کرونا از ظرفیت بیمارستان‌های خصوصی استفاده شود

کرمان نو-مشاور وزیر بهداشت در امور بیمارستان ها گفت: با توجه به شرایط بحرانی شیوع ویروس کرونا در منطقه شرق استان کرمان بایستی از ظرفیت بیمارستان‌های خصوصی نیز استفاده شود و بیماران غیر…
ادامه مطلب ...