مرور برچسب

بیمارستان پیامبر اعظم

اصرار بیمارستان به زایمان طبیعی | [مرگ مادر ۲۵ ساله]

  «مهدی ملازاده» برادر نرگس است. او به کرمان نو می گوید که ساعت ۳۵ دقیقه بامداد پنج شنبه چهار آذر «نرگس ملازاده»  ۲۵ ساله علی‌رغم میل باطنی جهت زایمان به بیمارستان پیامبر اعظم مراجعه…
ادامه مطلب ...