مرور برچسب

بیمارن خاص

مرکز جامع بیماران خاص سیرجان افتتاح شد

آنطور که ایرنا نوشته رییس دانشکده علوم پزشکی سیرجان در مراسم افتتاح این طرح درمانی گفت: مرکز یاد شده در 900 مترمربع زیربنا ساخته شده که 600 مترمربع آن به بخش دیالیز و 300 مترمربع دیگر…
ادامه مطلب ...