مرور برچسب

توزیع برق در شمال استان

بازسازی و تعمیرات شبکه های فرسوده توزیع برق در شمال استان

معاون بهره برداری و اموردیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان، از بازسازی شبکه های توزیع برق به صورت سراسری و در قالب یک مانور عملیاتی دو روزه در شهرستان های کرمان، رفسنجان ،…
ادامه مطلب ...