مرور برچسب

حریم رودخانه ها، ساخت و ساز، استاندار کرمان

فرمانداران گزارش ساخت‌و‌سازهای حریم رودها را ارائه دهند| کرمان معین استان خوزستان است

محمدجواد فدایی امروز 17 فروردین‌ماه در شورای مدیریت بحران استان کرمان اظهار کرد: در روزهای ابتدایی وقوع سیل در استان‌های کشور، استان کرمان در صدد کمک به آنها بوده است. به گزارش ایسنا،…
ادامه مطلب ...