مرور برچسب

حل اختلاف مالیاتی

هیات های حل اختلاف مالیاتی همواره باید تقویت شوند

نایب رئیس اتاق کرمان با اشاره به سیاست های سازمان مالیاتی کشور برای تامین بخشی از بودجه سال آینده کشور از محل مالیات گفت: برای کمک به فعالان اقتصادی باید هیات های حل اختلاف مالیاتی…
ادامه مطلب ...