مرور برچسب

«حمید ملانوری» به‌عنوان سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی

تکیه فدایی به دانشگاهیان | آشنایی با یاران جدید استاندار کرمان

در روزهای گذشته در سه انتصاب جدید طی احکامی جداگانه از سوی او، «دکتر محمدصادق بصیری» به‌عنوان سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی، «حمید ملانوری» به‌عنوان سرپرست معاونت هماهنگی امور…
ادامه مطلب ...