مرور برچسب

خسارت پسته کرمان

درخواست تشکیل ستاد بحران برای کشاورزی کرمان| 90 درصد پسته تحت تاثیر گرما

محمدرضا پورابراهیمی به عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور نامه داده و نوشته تشکیل ستاد بحران بخش کشاورزی استان کرمان با حضور وزرای جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، نیرو و صنعت، معدن و…
ادامه مطلب ...