مرور برچسب

خوابگاه دانشجویی

تأخیر در تخلیه اتاق‌های خوابگاه‌های غیردولتی مساوی با جریمه

رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم با تاکید بر این که دانشجویان برای دریافت وسایل خود به خوابگاه ها مراجعه کنند گفت: دانشجویان خوابگاه‌های غیر دولتی اگر برای تخلیه اتاق ها دیر اقدام…
ادامه مطلب ...

نحوه بازگشایی خوابگاه های دانشجویی اعلام شد

رئیس سازمان امور دانشجویان نحوه بازگشایی خوابگاه‌ها را بعد از بازگشایی دانشگاه‌ها تشریح کرد و گفت: اولویت ما ارائه خدمات تغذیه در دانشگاه‌ها نیست اگر نیاز به ارائه غذا باشد حتماً در…
ادامه مطلب ...