مرور برچسب

دام پزشکی

دلال ها تعیین کننده سرنوشت تولید طیور استان

مدیرکل دامپزشکی استان کرمان با اعلام لزوم تصحیح سیستم تنظیم بازار صنعت طیور استان، اظهارکرد: متاسفانه تولید استان دراین صنعت، دلال محور است تا تولید محور، بنابراین دلال ها تعیین کننده…
ادامه مطلب ...

نگرانی‌ها از [تب پس از باران]

راضیه زنگی آبادی_کرمان نو تب 3 روزه رئیس اداره دام‌پزشکی شمال استان کرمان در خصوص بیماری‌هایی که پس از بارندگی‌ها، دام و انسان را در استان تهدید می‌کنند، می‌گوید: با توجه به تغییرات…
ادامه مطلب ...