مرور برچسب

دره راگه

پیشنهاد ایجاد محور گردشگری از منطقه ویژه تا دره راگه در استان کرمان

در نشست مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان با نماینده سازمان جنگل ها و مراتع کشور، رئیس اداره بیابان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان و رئیس منابع طبیعی شهرستان رفسنجان، واگذاری…
ادامه مطلب ...