مرور برچسب

دست اندازان بیت المال

تلاش یگان‌های حفاظت در برخورد با دست‌اندازان به بیت‌المال کمتر دیده می‌شود

فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: سلامت و امنیت دو نعمت مجهول هستند که شاید به مصداق همین مسائل، مردم اقدامات امنیتی و انتظامی را خیلی مشاهده نکنند و تلاش های شما یگان های حفاظت در…
ادامه مطلب ...