مرور برچسب

زباله عفونی

رها شدن زباله‌های بیمارستانی در خیابان فردوسی کرمان

در روزهای گذشته با مقدار زیادی زباله بیمارستانی که در یکی از خیابان های کرمان رها شده بود مواجه شدیم. این زباله ها با حضور کارشناس مرکز بهداشت کرمان جمع آوری شدند. جزئیات ماجرا را در…
ادامه مطلب ...