مرور برچسب

سالمندی

سالمندان نیازمند حمایت‌های عاطفی و اقتصادی

سالمندی، دوران مهمی از زندگی است و امروزه به دلیل بالا رفتن امید به زندگی و کاهش میزان زاد و ولد در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ، پدیده ســالمندی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته…
ادامه مطلب ...