مرور برچسب

سلامت، رفسنجان، دانشگاه علوم پزشکی

نیمی از وقفیات حوزه سلامت کشور در رفسنجان است

علی اسماعیلی ندیمی روز گذشته در همایش تجلیل از خیّران سلامت شهرستان رفسنجان در محل پردیس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان اظهار داشت: جمعیت کشور به سمت مسن و پیرشدن می رود هر چه جمعیت پیرتر…
ادامه مطلب ...