مرور برچسب

سید مهدی قویدل

کاهش ۱۲.۵ درصدی اتهامات با بیشترین فراوانی در استان کرمان

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان بیان کرد: امسال در ۲۰ اتهامی که در استان کرمان بیشترین فراوانی دارند در ۱۲ اتهام آن به طور میانگین حدود ۱۲.۵ درصد کاهش داشتیم.
ادامه مطلب ...

نباید بگذاریم به افراد برچسب بزهکار بخورد| لزوم انجام اقدامات حمایتی

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان با بیان اینکه نگاه کیفریِ صرف به دنبال سرکوب و مجازات فرد مجرم است، افزود: نباید اجازه دهیم به افراد برچسب بزه بخورد بلکه…
ادامه مطلب ...