مرور برچسب

سیمان سفید کرمان

گزارش ویژه| خط تولید آزمایشی سیمان سفید کرمان افتتاح شد

فریدون رحمانی، مدير عامل گروه صنايع سيمان گفت که سيمان كرمان امروز براي دومين بار خط توليد شماره يك را اما اين بار با يك محصول جديد و متفاوت افتتاح مي کند. وی اضافه کرد که ايجاد…
ادامه مطلب ...