مرور برچسب

شورای حفظ حقوق بیت المال کرمان

تعیین و تکلیف اراضی تصرفی شهر منوجان در شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان

در شورای حفظ حقوق بیت المال کرمان از رسیدگی به اراضی تصرفی در منوجان تا بررسی ساخت وساز های برخی اداره های دولتی در بستر رودخانه ها و پیگیری موضوع اراضی هواپیمایی ماهان در شورای حفظ…
ادامه مطلب ...