مرور برچسب

صنعتی شدن جنوب استان کرمان

مسیر صنعتی شدن جنوب کرمان از راهِ‌آهنی می گذرد

الهام پی پر _ راه‌آهن یکی از مهم‌ترین پایه‌های زیرساخت‌های اقتصادی در دنیا است. بالا بودن نرخ کرایه کامیون‌ها و ماشین‌های باری در پیک‌بار ضرورت راه‌اندازی راه‌آهن را در جنوب کرمان بیشتر…
ادامه مطلب ...