مرور برچسب

طرح پاکسازی و ارتقای امنیت اجتماعی

حضور سرمایه گذاران موجب ارتقای امنیت شده

علیرضا رزم حسینی در بازدید از دستاوردهای طرح پاکسازی و ارتقای امنیت اجتماعی شهرستان کرمان در محل پلیس آگاهی، امنیت و اقتصاد را حلقه های متصل به یکدیگر دانست و ادامه داد که طرح های…
ادامه مطلب ...