مرور برچسب

طیبه حسن نژاد

روایت تاول ها از زبان دختران پروانه ای

در خانه‌ای محقر حوالی شهر کرمان سه خواهر مبتلا به بیماری پروانه‌ای در رنج و درد روزگار می‌گذرانند و تنها امیدشان برای بهبود شرایط، دست سخاوت هموطنانی است که یاریگر آنها باشد در سخت…
ادامه مطلب ...