مرور برچسب

عباس درخشانی، رئیس اداره مرتع و بیابان زدایی اداره کل منابع طبیعی استان کرمان

اجرای عملیات بیولوژیک و بیومکانیک در سطح ۴ هزار و ۷۸۳ هکتار از مراتع استان کرمان

رییس اداره مرتع و بیابان زدایی اداره کل منابع طبیعی استان کرمان در گفت و گو با روابط عمومی اداره کل گفت: عملیات بیولوژیک و بیومکانیک با هدف ذخیره نزولات آسمانی، افزایش تولید علوفه و…
ادامه مطلب ...