مرور برچسب

عطا ناوکی، فرماندار قلعه گنج

استقلال ثبت اسناد قلعه‌گنج و منوجان معطل سازمان مدیریت

راضیه زنگی آبادی _  حال فرقی نمی کند این نیاز خرید باشد یا ثبت آن خرید که شهرستانی مثل قلعه گنج از نعمت اداره‌ای به نام ثبت اسناد بی بهره است. ثبت اسناد اداره‌ای است زیرنظر قوه‌قضاییه…
ادامه مطلب ...