مرور برچسب

عقاب

پرنده شکاری تحویل محیط زیست جیرفت شد

عباس کریمی افزود: این پرنده شکاری از ناحیه بال دچار آسیب شده بود که توسط دوستدار طبیعت تحت نظر دامپزشک مورد مداوا قرار گرفت و پس از بهبودی کامل، این پرنده به محیط زیست جیرفت تحویل داده…
ادامه مطلب ...