مرور برچسب

علی اکبرمشرفی

اعضای کمیسیون های شورای شهر کرمان تغییر نکرد

علی اکبرمشرفی گفته با همکاری اعضای شورا بدون رای گیری و توافقی اعضای هیات رییسه‌ کمیسیون ها انتخاب شدند. رئیس شورای شهر آقایان منصور ایرانمش و سعید گیلانی را به عنوان رییس و نایب رییس…
ادامه مطلب ...