مرور برچسب

فاصله اقتصادی

فاصله زیادی بین رشد اقتصادی استان کرمان و محرومیت در شمال و جنوب وجود دارد

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: فاصله بسیار زیادی بین وضعیت رشد و توسعه اقتصادی استان کرمان و محرومیت در شمال و جنوب وجود دارد و ما نسبت به آنچه هدفگذاری شده، عقب هستیم.
ادامه مطلب ...