مرور برچسب

فرقه زنبیلیه

وقتی سراغ فرقه زنبیلیه رفتیم، شروع به هیاهو کردند

هادی صادقی با بیان این که دادگاه وظیفه اجرای قانون را دارد گفت که چرا وقتی که به سراغ دیگران می رویم صدایشان در‌نمی‌آيد ولی وقتی سراغ خودشان رفتیم صدایشان در آمده و شروع به دروغ، هیاهو…
ادامه مطلب ...