مرور برچسب

فرودگاه بين المللی کرمان

سامانه کمک ناوبری فرودگاه بین المللی کرمان به تایید رسید

به گزارش روابط عمومی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، عملیات وارسی سامانه کمک ناوبری ILS/ DME فرودگاه کرمان در دو مرحله طی سه ساعت توسط خلبانان و مهندسان FIS مرکز وارسی پروازی و…
ادامه مطلب ...