مرور برچسب

فسادستیزی

فسادستیزی در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد

کرمان نو- رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: در 2 سال گذشته اتفاقات خوب و ارزشمندی در قوه قضاییه دیده شده است و بحث فسادستیزی در محور تحول براساس اسناد بالا دست نظام قضایی کشور و در…
ادامه مطلب ...